Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 66–67 psl.

lingo

lingo „stegerefe (Steigbügel) – balnakilpė“ E 447 nom. sg. fem. [dėl vok. (E 447) stegerefe „balnakilpė“ plg. v. v. a. stëgereif „t. p.“ (Lex 209), v. v. ž. stegerêp „t. p.“, žr. Trautmann AS 370, Kluge EWDS 743 (s. v. Stegreif)] = *lingɔ̄, t. y. *lingā. Apie šio pr. (E) substantyvo giminaičius jau ne kartą rašyta (žr. Pauli KSB VII 162, Berneker PS 304, Trautmann AS 370, Endzelīns SV 204, Toporov PJ V 280t. ir liter.), bet pagrindinė jo etimologijos problema – jo darybos istorija nebuvo analizuota.
Manau, kad pr. (E 447) *lingā buvo „kilpa (Schlinge); balnakilpė“ (plg. lie. kìlpa „t. p.“) < *„kilpa“ = „tam tikras lankelio pavidalo lenktumas“ < *„tam tikras lenktas išdubimas (iškilimas)“ – fleksijos vedinys iš verb. pr. (balt.) *ling-/*leng- „išdumbančiai (iškylančiai) ↔ įdumbančiai (nusvyrančiai) linkti/lenkti“ (dėl jo žr. s. v. lanxto); plg., pvz., (subst.) lie. skilà „skeveldra…“ 67 (= la. šk̦ila „t. p.“) < *„(at)skilimas“ verb. lie. skìl-ti (= la. šil̃-t).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Eckert Blt XXX (1) 58; Matzenauer BKAS 78, 81; Smoczyński DL 133t., LAV 226.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.