Apie projektą

Šioje svetainėje skelbiama išsami prūsų kalbos paveldo duomenų bazė, kurią sudaro:

  • visų išlikusių prūsų kalbos tekstų korpusas;
  • suskaitmenintas ir pagal autoriaus prieš mirtį paliktus paskutinius taisymus pakoreguotas Vytauto Mažiulio „Prūsų kalbos etimologijos žodynas“;
  • leksikos atrankos pagal pageidaujamus kriterijus sistema.

Duomenų bazė leidžia rūšiuoti visus rašytiniuose šaltiniuose paliudytus prūsų kalbos žodžius pagal pasirinktus požymius: pavartojimo šaltinį, rašybos ypatybes (geminatų, diakritinių ženklų vartojimas etc.), morfologinius kriterijus (kalbos dalis, paliudytos formos, kaitybos tipai, darybos formantai etc.), kilmę (paveldėti žodžiai, skoliniai etc.) ir kt., – susieti bet kurį tekstyno žodį su visomis kitomis paliudytomis to paties žodžio formomis bei su atitinkamais etimologinio žodyno straipsniais, bet kurią žodyne cituojamą prūsų kalbos žodžio formą susieti su konkrečiu tos formos ir kitais to paties žodžio ar jo formos pavartojimo kontekstais tekstyne ir t. t.

Svetainė sukurta 2012–2013 m., įgyvendinant Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programos projektą „Prūsų kalbos paveldo duomenų bazė“ (sutarties Nr. LIT-4-21). Projektą įgyvendino Vilniaus universiteto Baltistikos katedra ir Skaitmeninės filologijos centras. Finansavo Lietuvos mokslo taryba.