Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 347–349 psl.

prei

prei (prēi, prey, pray, prē, pre, pri) praep. (su acc. ir dat.):
348 1) „zu – prie, pas“: prei „zu – t. p.“ I 718 [531], I 92 [532], prey „t. p.“ I 119 [713], I 1310 [723], II 718 [1130], II 92 [1131], II 1111 [1312], II 153 [1331], II 1319 [1329], pre (sk. prei) „t. p.“ II 1310 [1324], pray „t. p.“ I 151 [729], I 153 [730], prēi „t. p.“ III 3311 [273], III 416 [2933], III 4511 [336], II 493 [351], III 4918 [3514], III 5110 [3527], III 5711 [3916], III 6713 [454], III 7910 [5115], III 8110 [5133], III 1011 [6311], III 10117 [6324], III 10526 [677], III 1097–8 [691], III 11515 [7126], III 12315 [774], III 1317 [7931], preī (sk. prēi) „t. p.“ III 6311 [4133], prē (sk. prēi) „t. p.“ III 1193 [6931], prei „t. p.“ III 1717 [1917], III 1719 [1919], III 354 [2714], III 432 [3115], III 434 [3116], III 5311 [3712], III 5913 [411], III 5918 [415], III 6113 [4116], III 633 [4126], III 6323 [438], III 691 [4515], III 6912 [4523], III 734 [4725], III 756 [499], III 7511 [4913], III 7512 [4914], III 7517 [4917], III 773 [4927], III 7715 [511], III 811 [5129], III 839 [5315], III 8316 [5320], III 8927 [5716], pri (sk. prei) „t. p.“ III 931 [594], prei „t. p.“ III 932 [595], III 9319 [5919], III 9320 [5921], III 9512 [5934], III 977 [6117], III 996 [6135], III 997 [6136], III 9910 [632], III 10125 [6331], III 10327 [6518], III 1051 [6520], III 1056 [6525], III 10515 [6532], III 10517 [6534], III 10518 [671], III 10523 [675], III 10715 [6722], III 10717 [6724], III 11121 [6925], III 1132 [6930], III 1155 [734], III 11519 [7129], III 11713 [7310], III 11924 [756], III 12712 [791], III 12714 [793], III 12920 [7920], III 1333 [8111], III 1334 [8112];
2) „bei – pas, prie“: prei „bey (bei) – t. p.“ III 493 [351], III 5110 [3527], prei „t. p.“ III 4517 [3311], III 6117 [4119], III 935 [598], III 1333 [8111];
3) „an – pas, prie“: prei „ahn (an) – t. p.“ III 3311 [273], prei „an – t. p.“ III 5119 [3534], III 7923 [5125];
4) „zu“ (su inf. – germanizmas): prei „zu“ I 94 [533], III 1714–15 [1914], III 1715–16 [1915–16], III 3514 [2723], III 391 [2910], III 4115 [315] (2×), III 4116 [316], III 436 [3118], III 5718 [3921], III 6712 [453], III 734 [4725], III 7317–18 [4736] (2×), III 8521–22 [556–7], III 8710 [5517–18], III 8715–16 [5521], III 9911–12 [633], III 9913 [634], III 9914 [635], III 10717 [6723], III 11313 [713], III 12117 [7525], III 12321 [778], III 12715 [794];
5) „für – dėl“: prei „fuͤr (für) – t. p.“ III 772 [4926], prei „t. p.“ III 9718 [6126].
349 Rekonstruotinas praep. pr. *prēi „prie ir pan.“ (su cirkumfleksiniu *-ēi-), kuris buvo ir praef. pr. *prēi- „prie- (pri-) ir pan.“ (žr. toliau pateikiamus žodžius su praef. pr. prei-/prēi-). Turime pr. praep. *prēi/praef. *prēi- < balt.-sl. *preĩ/*preĩ- [> lie. priẽ/prie- (pri-), la. prie-, s. sl. pri/pri- ir kt.], žr., pvz., Trautmann BSW 230, Endzelīns SV 100t., Endzelīns BVSF 247t., Vasmer ESRJ III 362, Fraenkel LEW 652t. (ir liter.), Pokorny IEW I 812.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 1233t.; Derksen EDSIL 419; Lehmann GED 129; Vaan EDL 488t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.