Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 7 psl.

ragingis

7 ragingis „hircz (Hirsch) – elnias“ E 651 nom. sg. masc. = subst. (i̯o-kamienis) pr. *ragingīs < (subst. mob., masc.) *„tas, kuris raguotas“ – fleksijos vedinys iš adj. (masc.) pr. *ragingas „raguotas“ (plg. Endzelīns SV 51, Skardžius ŽD 765), o šis – sufikso *-ing- vedinys iš subst. pr. *raga- „ragas“ (žr. ragis); plg. lie. (subst. rãgas ) adj. ragìngas „raguotas“ (LKŽ XI 32).
Subst. pr. (E 651) *ragingīselnias< subst. mob. (i̯o-kamienis, nom. sg. masc.) pr. *ragingīs „tas, kuris raguotas“ ( adj. masc. *ragingas „raguotas“) su greta esančiu subst. pr. (E 652) *glumbēelnė< subst. mob. (ē-kamienio, nom. sg. fem.) pr. *glumbē „ta, kuri bauža (neraguota)“ ( adj. fem. *glumbā „bauža“ = „neraguota“, žr. glumbe ir s. v. camstian) darybiškai santykiuoja panašiai kaip, pvz., lie. subst. mob. (i̯o-kamienis, nom. sg. masc.) júodis „tas, kuris juodas“ ( adj. masc. júodas) su subst. mob. (ē-kamieniu, nom. sg. fem.) júodė „ta, kuri juoda“ ( adj. fem. juodà). Žr. dar s. v. alne.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.