Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 92–93 psl.

seilin

seilin „fleiß (Fleiß) – stropumas“ III 11519 [7129] acc. sg. fem.; acc. pl. fem. seilins „sinn (Sinne) – jausmus, jausmingumus“ III 415 [2932] (= humus „t. p.“ VE 156). Suponuoja subst. (nom. sg. fem., matyt ē-kamienį) pr. (III) *seili „stropumas, jausmas, jausmingumas“ < *seilī „t. p.“ (su nekirčiuotu *) < pr. *seilē „… psichinis pajėgumas (stropumas, jausmingumas 93 ir pan.)“, kuris vietoj subst. (ā-kamienio, žr. Trautmann BSW 252; plg. s. v. nage) balt.-sl. *seilā „jėga (vitalinė ir psichinė)“ (plg. s. v. noseilis, žr.) > lie. síela „siela; sąžinė; gyvybė ir kt.“ (LKŽ XII 518t.), serb.-chorv. sȉla „jėga“ ir kt.; žr. Trautmann AS 423, Trautmann BSW, 252 Endzelīns SV 245, Vasmer ESRJ III 621, Fraenkel LEW 781t. To subst. balt.-sl. *seilā daryba bei etimologija, nežiūrint tam tikrų spėjimų (pvz. Pokorny IEW I 890), yra neaiški [žr., pvz., Trautmann BSW 253 („unsicher“), Fraenkel l. c.].

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 451; Matzenauer BKAS 112t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.