Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 219–220 psl.

wangus

wangus „dameraw“ (E 588) = „eine mit jungen Eichen bestandene, halb ausgerodete Waldfläche“ (Ziesemer PW II 12, plg. Nesselmann Thes. 199, Trautmann AS 457, Endzelīns SV 271) yra, man rodos, „nekultivuojamas (apleistas) lydimų (Rodeland) plotas“ iš senesnio (prieš XIII a. karus) „kultivuojamas lydimų (Rodeland) plotas“, o šis gali būti iš *„lydiminio lauko įsiterpimas (įsiskverbimas) į girią ar girioje“ 220 = *„lydiminio lauko įlinkimas į girią“ < vak. balt. *„(į)linkimas“ (plg. Būga RR II 94).
Manyčiau, kad pr. (E 588) wangus (nom. sg. masc.) yra o-kamienis pr. *vangus < *vangas (plg. s. v. v. asmus, auwerus, gandams, scalus) < vak. balt. *(į)linkimas“ – fleksijos vedinys iš verb. balt. *veng-/*ving- „sukti(s), lenkti(s)“ (žr. s. v. wangan); dėl darybos plg., pvz., pr. ragis (žr.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek LgB IX 47t.; Lehmann GED 386t.; Matzenauer BKAS 142; Smoczyński SEJL 720.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.