Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 342–343 psl.

geytko

geytko „brott (Brot) – duona“ GrA 12, gaytko „panis – t. p.“ GrF 5, geitke „brot (Brot) – t. p.“ GrG 16 (žr. PKP II 50), geitka „duona“ OT (žr. PKP II 64). Žr. dar Toporov PJ II 193t. (ir liter.). Čia slypi pr. (dial.) *geitkɔ̄ (ar ir *geitkē „t. p.“) „duona“ (nom. sg. fem.), t. y. *geitkā „t. p.“, kuris pateko ir į Valuinės argo („шнайдерьска мова“): гейтка „duona“ (< pr. *geitkā „t. p.“, žr. I. A. Dzendzelevskij Blt XII 168, Nepokupny BSS 136). Pr. *geitkā „duona“ yra iš *geitikā „t. p.“ < „duonelė, duonytė“ [plg., pvz., lie. dial. avẽlė „avis“ (Ds) < „avelė, avytė“] – sufikso *-(i)k- (diminut.) vedinys iš pr. *geiti- „duona“ (žr. *geytys); tokio sufikso vediniai ypač būdingi pr. Gr dialektui, plg. (Gr) pipelko (žr. pippalins), wobelke (žr. woble), žr. dar s. v. galwo.
Pr. *geitikā „duonelė“ (fem.!) aiškiai rodo, kad ir jo pamatinis žodis, t. y. pr. *geiti- „duona“ buvo femininum (žr. *geytys), plg. (fem. vedinius iš fem.) lie. karv-ìkė „karvelė“ ( karvė), sl. *av-ikā „avelė“ (> s. sl. ovьca „avis“ ir kt.) bei lie. av-ìkė „avelė“ (: balt.-sl. *avi- „avis“, fem.), lie. žąs-ìkė „žąselė“ ( žąsìs), s. sl. rǫč-ьka „rankelė“ bei lie. rank-ìkė (: balt.-sl. *rankā) ir kt. (žr. dar Skardžius ŽD 130t.). Šie balt.-sl. *-ik- vediniai yra adjektyvinės kilmė̃s: adj. masc. (neutr.) *-ika- ( *-iki̯a-) 343 resp. fem. *-ikā- ( *-iki̯ā-), žr. Skardžius l. c. Iš čia nesunku suprasti, kodėl balt.-sl. sufikso *-ik- vediniai-diminutyvai savo gimine derinosi prie pamatinio žodžio; plg., pvz., sufikso -el- lie. vedinius-diminutyvus: bern-ẽlis (masc. – iš bérnas masc.), mergẽlė (fem. – iš mergà fem.), lauk-ẽlis (masc. – iš laũkas masc.), lank-ẽlė (fem. – iš lankà fem.) ir t. t.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Kortlandt BAM 116.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.