Apie paieškos sistemą

Šioje svetainėje įdiegta išsami prūsų kalbos žodžių paieškos sistema leidžia rūšiuoti visus rašytiniuose šaltiniuose paliudytus ir rekonstruojamus prūsų kalbos žodžius pagal pasirinktus požymius: pavartojimo šaltinį, rašybos ypatybes (geminatų, diakritinių ženklų vartojimas etc.), morfologinius kriterijus (kalbos dalis, paliudytos formos, kaitybos tipai, darybos formantai etc.), kilmę (paveldėti žodžiai, skoliniai etc.) ir kt., – susieti bet kurį tekstyno žodį su visomis kitomis paliudytomis to paties žodžio formomis bei su atitinkamais etimologinio žodyno straipsniais, bet kurią žodyne cituojamą prūsų kalbos žodžio formą susieti su konkrečiu tos formos ir kitais to paties žodžio ar jo formos pavartojimo kontekstais tekstyne ir t. t.

Išsamia paieška besinaudojantis svetainės vartotojas raginamas nepamiršti, kad gramatinių ir kitokių požymių priskyrimas vienam ar kitam žodžiui – atsižvelgiant į reliktinį prūsų kalbos šaltinių pobūdį ir išsamių duomenų apie jos gramatinę sistemą trūkumą – tegali būti subjektyvus. Duomenų bazėje daugiausiai remiamasi Vytauto Mažiulio Prūsų kalbos etimologijos žodyne pristatomomis interpretacijomis (tiek paties V. Mažiulio, tiek jo cituojamų autorių), kurios ne visada privalo būti laikomos vienintelėmis teisingomis. Vartotojo neturėtų stebinti, kad tas pats žodis gali būti priskirtas skirtingoms gramatinėms, darybinėms ir pan. klasėms (pvz., ir daiktavardžiams, ir būdvardžiams; ir priesaginiams, ir sudurtiniams išvestiniams žodžiams ir pan.) arba paieška norimo žodžio nerastų priskirto vienai ar kitai kategorijai (pvz., kaip paveldėto žodžio, jei pagal bent vieną iš V. Mažiulio žodyne minimų interpretacijų jis gali būti traktuojamas kaip skolinys) ir pan.

Nepaisant sunkumų, neleidžiančių pateikti visiškai objektyvią prūsų kalbos pavyzdžių analizės sistemą, tikimasi, kad duomenų bazė galės pasitarnauti kaip vertingas pagalbinis pavyzdžių atrankos įrankis būsimuose prūsų kalbos tyrimuose.

Apie pastebėtus sistemos netikslumus pranešti ir pasiūlymus, kaip būtų galima patobulinti sistemą, teikti kviečiame el. paštu: vytautas.rinkevicius@flf.vu.lt.