Svetainės kūrėjai

Vytautas Rinkevičius

Projekto vadovas. Baltistas, VU Baltistikos katedros mokslo darbuotojas, lektorius. Atsakingas už prūsų kalbos leksikos duomenų bazės ir tekstų korpuso rengimą, paliudytų prūsų kalbos faktų klasifikacijos sistemos kūrimą, V. Mažiulio „Prūsų kalbos etimologijos žodyno“ elektroninio leidimo baltistinės medžiagos redagavimą.

El. paštas: vytautas.rinkevicius@flf.vu.lt

Miguel Villanueva Svensson

Indoeuropeistas, VU Filologijos fakulteto docentas, vyresnysis mokslo darbuotojas. Atsakingas už suskaitmeninto etimologijos žodyno indoeuropeistinės medžiagos redagavimą.El. paštas: miguel.villanueva@flf.vu.lt

Mindaugas Strockis

VU Skaitmeninės filologijos centro vedėjas. Atsakingas už duomenų bazės programos koncepcijos sukūrimą.
El. paštas: mindaugas.strockis@flf.vu.lt

Petras Skirmantas

VU Skaitmeninės filologijos centro vyresnysis mokslo darbuotojas. Atsakingas už leksikos duomenų bazės, tekstų korpuso ir etimologijos žodyno duomenų techninį apdorojimą.El. paštas: petras.skirmantas@flf.vu.lt

Marius Tverijonas

VU Skaitmeninės filologijos centro programuotojas. Atsakingas už duomenų bazės programavimą.El. paštas: marius.tverijonas@flf.vu.lt

Jurgita Narkevičiūtė

Projekto administratorė. VU Bendrųjų reikalų direkcijos vyresnioji specialistė, lietuvių filologijos bakalaurė. Atsakinga už projekto dokumentacijos tvarkymą ir etimologijos žodyno skaitmeninimą.


El. paštas: jurgita.narkeviciute@flf.vu.lt

Sandra Gaigalaitė

Operatorė. VU bendrosios kalbotyros magistrė. Atsakinga už etimologijos žodyno skaitmeninimą.El. paštas: sandra.gaigalaite@flf.stud.vu.lt