Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 220 psl.

clines

clines „cleyen (Kleien) – sėlenos“ E 336 nom. pl. (tantum) fem. = pr. *klīnēs – iš v. v. ž. klien „t. p.“ (pl.), kurio fleksinis -n (pl.) transformuotas į nefleksinį pr. *-n- (= *klī-n-ēs); tokios pat kilmės ir germanizmas lie. (Ryt. Pr.) klýnės „t. p.“ [nom. pl. (tantum) fem., LKŽ VI 96]. Plg. la. klijas (klījas) „sėlenos“ nom. pl. (tantum) fem. v. v. ž. klîge „t. p.“ (= n. v. a. Kleie „t. p.“), žr. ME II 226.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.