Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 243–244 psl.

corbis

corbis = (parašyta) torbis „vlechte (Wagenflechte, Korbflechte des Wagens) – regztis, maišė“ E 306 nom. sg. masc. = pr. *kɔ̄rbis, t. y. *kārbis < *kārbas „t. p.“ (su cirkumfleksiniu *-ār-) – matyt iš vok. Korb „pintinė“ (Endzelīns SV 196, 244 plg. Berneker PS 300, Trautmann AS 450), kurio diftongas (vok.) -or- transformuotas į pr. *-ɔ̄r- (t. y. *-ār-). Plg. lie. kur̃bas „pintinė“ (LKŽ VI 941t.) vok. Korb „t. p.“ (Alminauskis Germ. I 76, Fraenkel LEW 220), kurio diftongas (vok.) -or- transformuotas į lie. -ur̃- (lietuviai neturėjo diftongo, panašaus į minėtą pr. *-ɔ̄r-!).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.