Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 250–251 psl.

kragis 1

I kragis „krug (Krug) – ąsotis“ E 400 nom. sg. masc. = pr. *kragis < *kragas. Lytis kragge „kanne (Kanne) – ąsotis, puodynė“ GrG 43 bei cragge „t. p.“ GrA 18, „cantarus – „t. p.“ GrF 38 yra greičiausiai (su fleksija vok. -e) pr. (o-kamienis, nom. sg. masc.) *krags (ar *kragis) < *kragas „t. p.“ (kitaip – Toporov PJ IV 142t.), plg. Gr parašymus (su apvokietinta fleksija): ancte (žr. s. v. anctan), paute/pawtte (žr. paute), tawe/thaus (žr. s. v. tāws) ir kt.
Pr. *kragas „ąsotis, puodynė“ yra germanizmas – skolinys iš vok. dial. žodžio, panašaus į vok. švabų kragen „grosse Bierkanne“ bei s. angl. crag „a small beer-vessel“ (Endzelīns SV 196, plg. Toporov l. c.). Iš to pr. *kragas bus kilęs lie. 251 dial. krãgas „ąsotis; puodelis; taurė“ (LKŽ VI 394 s. v. 1 krãgas), žr. Sabaliauskas LKK VIII 111. Šį lie. kragas bei pr. *kragas kildinti iš Ryt. Pr. vok. krôg „Krug“ (Trautmann AS 362, Alminauskis Germ. 71, Fraenkel LEW 286) yra nepàtikima (žr. Būga RR III 720t., Toporov l. c.).

Papildymai / Komentarai

  • Pilypo Ruigio liudijimas 1745 m.

    Šį žodį mini Pilypas Ruigys 1745 m. (Betrachtung der Littauiſchen Sprache (...) von Philipp Ruhig, Koͤnigsberg, 1745; 53 psl.): Preußiſch. Craga Littauiſch. Krugas Deutſch. Krug oder Kanne.


    Strockis Mindaugas, 2014-01-14
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.