Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 253 psl.

craysi

craysi „halm (Halm) – stiebas, šiaudas“ E 275 nom. sg. fem. = pr. *kraisī (ī-/i̯a-kamienis, žr. ypač Schmid Verb. 17tt., Levin BLL 190), kuris kitose (t. y. ne E) pr. šnektose kai kur galėjo būti ir ē-kamienis pr. *kraisē „t. p.“ (plg. s. v. v. crays, kiosi); šitaip suponuotina dėl to, kad būtent pr. E šnektoje (tačiau matyt ne visose ca. 1300 m. pr. šnektose!) buvo tendencija vartoti ī-/i̯ā-kamienius substantyvus net ir ten, kur, pvz., lie. žemaičiai turi ē-kamienius: lie. žem. nósė „nosis“ ~ pr. (E) *nɔ̄sī „t. p.“ (žr. nozy), lie. žem. pélkė „pelkė“ ~ pr. (E) *pelkī „t. p.“ (žr. pelky), lie. žem. žą́sė „žąsis“ ~ pr. (E) *zansī „t. p.“ (žr. sansy) ir pan.
Subst. (nom. sg. fem.) pr. *kraisī „stiebas, šiaudas“, kuris gali būti ir iš pr. *kreisī „t. p.“ (žr. crays), genetinis ryšys su subst. pr. *kraisas/*kreisas „šienas“ (žr. crays) niekam negali kelti (ir nekelia) jokių abejonių. Tačiau šių dviejų pr. žodžių darybinius santykius atskleisti nėra lengva (jie iki šiol ir neatskleisti). Manyčiau, kad subst. (fem.) pr. *kraisī/*kreisī „stiebas, šiaudas“ yra iš pr. (subst.) *„šieninis“ (t. y. *„šieno stiebas, šiaudas“ = *„sudžiūvusios nupjautos žolės stiebas“, dėl tokios reikšmės plg. s. v. crays) < adj. (ī-/i̯ā-kamienis, nom. sg. fem.) pr. *kraisī/*kreisī „šieninis“ (fem.!) – fleksijos vedinys iš subst. pr. *kraisas/*kreisas „šienas“ (žr. crays), plg., pvz., lie. subst. (fem.) pelẽnė „židinys“ adj. (ē-kamienis, nom. sg. fem.) pelẽnė „peleninis“ (fem.!) subst. pẽlenas „pelenai“ (žr. Skardžius ŽD 73).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.