Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 101 psl.

asy

asy „reen (Rain) – ežia“ E 241 = *azī (nom. sg. fem.) : lie. ežià (dial. ažià) resp. ežė̃ (ẽžė) „ežia, riba; lysvė“, la. eža „t. p.“. Šį pr. žodį skaityti *azē (pvz. Toporov PJ I 121) nėra pagrindo. Kad pr. asy yra matyt pr. *azī [ī(i̯ā)-kamienis] < balt. *eźī, žr. Būga RR I 594t., plg. Endzelīns SV 64, Schmid Verb. 18. Šis balt. *eź- toliau giminiuojasi turbūt su arm. ez-r „pakraštys, riba“, o gal ir su sl. *jēz- (> lenk. jaz „tam tikra užtvara žvejojant; užtvanka“, ukr. яз „užtvanka“, bltr. яз „t. p.“ ir kt.). Spėjama, kad visuose minėtuose žodžiuose (gal ir slavų) slypinti ta pati ide. *egh- (: *ēgh-), kurią turi ir pr. assaran (žr.) bei kiti jo giminaičiai. Žr. (ir liter.): Trautmann AS 304, BSW 73; ME I 572; Vasmer ESRJ IV 549; Fraenkel LEW 125; Sławski SEP I 529; Arumaa Ursl. Gr. I 73, 103; Toporov l. c.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 155; ESSJ VI 59; Matzenauer BKAS 23; Smoczyński SEJL 150.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.