Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 272–273 psl.

krichaytos

krichaytos „krichen (die Kriechen) – kryklės (= aĩtriosios slyvos, Prunus insititia) (jų vaisiai)“ E 621 [su digrafu -ch- (vietoj raidės -c- ar -k-, žr. toliau) – dėl vok. (E 621) krichen įtakos, plg. s. v. crixtianai] nom. pl. fem. = pr. *krīkaitɔ̄s, t. y. *krīkaitās, kuris čia (E 621) buvo matyt ne tik „kryklės (vaisiai)“, bet ir „kryklės (medžiai)“ (plg. s. v. crausy). Pr. *krīkaitās „kryklės (vaisiai)“ (nom. pl.) čia (t. y. E 621) pateiktas pluraline forma ne vien dėl vok. (E 621) krichen „kryklės (vaisiai)“ (pl.!), bet, svarbiausia, dėl to, kad vaisių (o ne vaisinių medžių) pavadinimai kur kas dažniau vartojami plurališkai (būna pluralia collectiva) negu singulariškai.
Iš to pr. *krīkaitās „kryklės (medžiai, vaisiai)“ (nom. pl. fem.) lengva rekonstruoti pr. *krīkaitā „kryklė (medis, vaisius)“ (nom. sg. fem.; plg. dar crausy, žr.). Jis yra sufikso *-aitā vedinys iš pr. *krīkē „kryklė (medis, vaisius)“ (ar *krīkā „t. p.“, plg. s. v. kyrkoy), kuris – skolinys iš v. v. a. krieche „t. p.“ (Lex 115; dėl vok. -ch- pr. *-k- plg. s. v. kīrki) arba iš v. v. ž. krike „t. p.“ [plg. germanizmus lie. krýkė (ir krýklė) „t. p.“, la. krĩķis „t. p.“ ME II 283]; plg. Trautmann AS 363, Endzelīns SV 197, Fraenkel LEW 297, Toporov PJ IV 185.
Pr. *krīkaitā „kryklė“ (nedidelių vaisių ir nedidelio medžio pavadinimas!) yra veikiausiai iš (diminut.) *„kryklelė“ (plg., pvz., lie. egl-áitė „eglelė“ su -aitė, išvestu iš *-aitā, žr. Skardžius ŽD 358t.), kuriam šitokia darybinė reikšmė (diminut.) vėliau nublanko, t. y. pr. *„kryklelė“ virto į „kryklė“ (plg. s. v. geytko). 273 Tokios pat darybos yra ir pr. žodžiai, apie kuriuos žr. s. v. v. sliwaytos, wisnaytos.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek LgB IX 42.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.