Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 275 psl.

crixtiāniskun

275 crixtiāniskun „Christenheit – krikščionybė“ III 1216–7 [7518] (= Chriksczoniu „krikščionių“ VE 5915), christiāniskan „christenheyt (Christenheit) – t. p.“ III 4515–16 [3310] (= Chriksczioniste VE 1717 nom. sg.), III 4519 [3312–13] (= Chriksczioniste VE 1720 iness. sg.) acc. sg. fem. (subst.).
Šiais trimis atvejais vok. Christenheit (Christenheyt) „krikščionybė (krikščionių religija); krikščionija (krikščionių visuma)“ pavartotas (III 1205, III 4415, III 4417) reikšme „krikščionija“ (nomen collectivum reikšmė!), kurią turėjusio pr. (semb.) žodžio greičiausiai nebuvo gyvojoje (pr. semb.) kalboje: ji tam reikalui vartojo pluralinę substantyvo pr. *krikstʹān- (žr. crixtianai) lytį „krikščionys“ (plurale collectivum!), plg. ir lie. (VE 5915) Chriksczoniu (pluralis, gen.) = vok. (III 1205) Christenheit (žr. anksčiau). Todėl A. Vilis tą vok. žodį minėtais atvejais vertė netiksliai, t. y. ne reikšme „krikščionija“ (nomen collectivum), o reikšme „krikščionybė (krikščionystė)“ (nomen abstractum; plg. ir VE 1717, VE 1720) – žodžiu (subst.) pr. crixtiāniskun/christiāniskan „krikščionybę“ (acc. sg. fem., žr. toliau); pastarąjį (nomen abstractum) šiam vertimui turbūt pats A. Vilis ir sukūrė pagal pr. semb. šnektose labai produktyvų nomina abstracta darybos modelį: ā-kamienis sufikso *-isk- adj. (fem.) subst. (nomen abstractum).
Turime subst. (ā-kamienio, fem.) formą acc. sg. (III 1216–7) crixtiāniskun = pr. *krikstʹāniskun [dėl pr. *-tʹ- žr. s. v. crixtianai; pr. *-u- (vietoj senesnio pr. *-a-) čia pateko iš nom. sg. formos (žr. toliau)] ir jos variantą acc. sg. (III 4515–16, III 4519) christiāniskan = pr. *krikstʹāniskan (dėl *-k- žr. s. v. crixtianai). Šis subst. (ā-kamienis, fem.) pr. (nom. sg.) *krikstʹānisku „krikščionybė“ (tiksliau – „krikščioniškumas“) (< * < *) yra iš adj. (ā-kamienio, fem.) pr. *krikstʹānisku „krikščioniška“ (< * < *), dėl kurio žr. cristiāniskas. Plg., pvz., ginniskan (žr.).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.