Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 278–279 psl.

crixtitwi

crixtitwi „tauffen (taufen) – krikštyti“ III 1114 [6913] inf.; partic. praet. pass. nom. sg. masc. crixtits „getaufft (getauft) – krikštytas“ 279 I 1115 [716], III 6110 [4114], III 11110 [6918], III 12311 [771], III 1258 [7718], III 1293–4 [7914], crixteits „t. p.“ II 1116 [1315]; praes.sg. as crixtia „ich tauffe (taufe) – aš krikštiju“ III 12910 [7918]; imperat.pl. crixtity „teüffet (taufet) – krikštykite“ I 1112 [714], crixtidi „teūffet (taufet) – t. p.“ (sk. crixtiti) II 1113 [1314], crixteiti „teuffet (taufet) – t. p.“ III 5915 [413]. Forma (praes.sg.) crixtia „krikštiju“ (III 12910) = pr. *krikstija su * < * < *, žr. Stang SBV 176, 225, Mažiulis BS 22 ir liter., Toporov PJ IV 192 ir liter. Formos (inf.) crixtitwi (III 1114) segmentą -twi taisyti į -twei (pvz. Endzelīns SV 198, Toporov l. c.) nėra būtina (žr. Mažiulis BS 273).
Turime verb. (inf.) pr. *krikstī- [*krikstī-tv(e)i] „krikštyti“ (su įterptiniu *-k-), kuris – skolinys (ca. X–XI a.) iš vak. sl. (pralenk.) verb. *krьsti-ti „t. p.“ (> lenk. dial. krzcić), žr. Milewski Sl. Occ. XVIII 57, Toporov PJ IV 192t. (ir liter.). Plg. lie. krìkšty-ti (irgi su įterptiniu -k- ir su -š- < *-s-) ir la. kristî-t „t. p.“ – skolinius (turbūt X–XI a.) iš ryt. sl. (prarus.) *krьsti-ti „t. p.“ (> rus. крестить „t. p.“), žr. Būga RR I 341, III 764, ME II 281, Skardžius TiŽ VII 110, Fraenkel LEW 298.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Kaukienė Blt XXXIII (1) 15tt.; Smoczyński LAV 201t., SEJL 314t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.