Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 103 psl.

asmus

asmus „achte – aštuntas“ I 520 [517], II 520 [1136], III 3314 [275] nom. sg. masc.; asman III 11913 [7334] acc. sg. masc.: lie. ãšmas, la. asm-īte „ein Raummaß, 1/8 Haken“ (ME I 144), s. sl. osmъ. Balt.-sl. *aśmas „aštuntas“ < *aśtmas (pagal analogiją su balt.-sl. *septmas „septintas“ > sl. *sebdmas „t. p.“ > s. sl. sedmъ ir kt.) : s. ind. aṣṭamáḥ, av. aštəma-, s. air. ochtmad „aštuntas“. Walde-Pokorny WIS I 173, Fraenkel LEW 20, Vasmer ESRJ III 358. Pr. asmus yra galbūt *asmus [su labializaciniu *-(m)u-], t. y. *asms; plg. dar s. v. v. abse, auwerus.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Adams DTB 110; Beekes EDG 1066t.; Demiraj AE 385; Derksen EDSIL 378t.; Kortlandt BF XI (1) 44t.; Lehmann GED 12; Matasović EDPC 304; Mayrhofer EWA I 143; Orel HGE 5; Smoczyński ABSl XVII 217tt., SBS I 87tt., SEJL 26; Vaan EDL 424t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.