Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 289 psl.

kruwis

kruwis „val (FalI) – kritimas“ E 167 nom. sg. (subst.) = turbūt masc. (i̯o-kamienis) pr. *krūvīs – fleksijos vedinys (su šaknies balsiu, pailgintu į *-ū-) iš verb. pr. *kruv-/*krū- „kristi“ (žr. krūt); plg. darybą deverbatyvinių subst. (i̯o-kamienių) pr. *bādīs „dūrimas“ (žr. boadis), lie. bū̃vis „buvimas“ ( verb. lie. buv-/bū́- „būti“), pjū̃vis „(j)pjovimas“ ir pan. (žr. Skardžius ŽD 63tt.). Plg. Toporov PJ IV 220 ir liter.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.