Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 301 psl.

kumetis

kumetis „gebuer (Bauer) – valstietis“ E 409 nom. sg. masc. = pr. *kumetīs. Vok. (E 409) gebuer „Bauer“ – v. v. a. gebûwer „t. p.“ (Lex 55, žr. dar Trautmann AS 365 ir liter.). Dėl šio pr. (ir vok.) žodžio „valstietis“ socialinės semantikos (jo reikšmė, aišku, nėra tapati pastarųjų laikų žodžio lie. valstietis reikšmei) žr. Toporov PJ IV 270tt. ir liter.
Subst. (i̯o-kamienis) pr. *kumetīs „valstietis“ – skolinys iš s. lenk. *kъmetь > lenk. kmieć „valstietis“, plg. subst. (i̯o-kamienį) lie. kùmetis „Instmann; Gärtner“ – skolinį iš s. rus. къметь. Žr., pvz., Trautmann l. c., Būga RR III 762, Endzelīns SV 199, Fraenkel LEW 309, Levin SE 66, 88, 97 ir ypač Toporov l. c. (ir liter.), kuris tuos pr. ir lie. slavizmus plačiausiai išanalizavo.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 70; Smoczyński SPJ 158t., 162, SEJL 323.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.