Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 103–104 psl.

assanis

assanis „Herbist (Herbst) – ruduo“ E 14 = *asanis (nom. sg.), kuris yra greičiau ne iš pr. *asenis, o iš *esenis (Būga RR I 312, 593, plg. Toporov PJ I 131) = sl. *esenь „ruduo“ (> lenk. jesień, rus. осень ir kt. ESSJ VI 27t.). Šis vak. balt.-sl. *esen- „ruduo“ suponuoja matyt balt.-sl. *esen-javapjūtė, jos laikotarpis“ (plg. Stang LS 74) = „pirmõsios rudens dalies pradžia (dar nepradėjus lapams raudonuoti, ruduoti ir pan.)“ kuris a) vak. baltų ir slavų tarmėse virto į *esen-ruduo“, o b) ryt. baltų tarmėse buvo išstumtas žodžio ryt. balt. *ruden-, šiam iš „lapų raudonėjimo, rudėjimo ir pan. laikotarpis“ = „antrosios rudens dalies pradžia“ [jo darybą (sufiksas*-en-!) galbūt paveikė balt.-sl. *es-en-] virstant į „ruduo“ (> lie. ruden-, ruduõ, la. rudenis). Balt.-sl. *esen- „javapjūtė, jos laikotarpis“ giminiuojasi su go. asans „javapjūtės laikotarpis“, s. v. a. ar(a)n „javapjūtė, Ernte“ ir kt. (Kluge EWDS 173). Balt.-sl.-germ. „javapjūtė, jos laikotarpis“ (plg. Schmid Verb. 104, Stang LS 73–74) toliau giminiuojasi matyt su gr. ὀπώρα „vasargalis, javapjūtė“ (vedant jį iš *οπ-οσαρ-ᾱ su *οσαρ < *osr̥ Frisk GEW II 408) ir kt. (Pokorny IEW I 343, žr. dar Toporov PJ I 130t. ir liter.). Visi tie žodžiai suponuoja greičiausiai heteroklitą ide. *e/osr̥/n-javapjūtė“ (plg. Pokorny l. c.) – žodį, kuris buvo žemdirbystės terminas („javapjūtė“), o ne metų laikų pavadinimas (tikrieji metų laikų pavadinimai ide. prokalbėje bus buvę du – ide. *u̯esr̥/n- ir *gheim-, žr. s. v. dagis). Het. 104 zena-/zenant- „ruduo“ siejamas su minėtu ide. *e/osr̥/n- (plg. Benveniste BSL L 29t.), nebūtinai rodo, kad šis ide. žodis būtų buvęs „ruduo“ : het. „ruduo“ lengviausiai galėjo savarankišku keliu išriedėti iš ide. *„javapjūtės“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 194t.; Derksen EDSIL 144; Lehmann GED 44; Orel HGE 31; Smoczyński SEJL 522t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.