Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 104–105 psl.

assegis

assegis „persk (Barsch) – ešerys (perca fluviatilis)“ E 572 (dėl reikšmės žr. Trautmann AS 305, Elindzelīns SV 145) = *azegīs < *ezegi̯a-, plg. pr. ež. Asege-wad, Asige-wadde, Asege-wayde (Gerullis ON 11) = lie. (jotv.) Azãgis (Lp). Pr. *ezegi̯a- „ešerys“ : lie. ežegỹs „pūgžlys, Kaulbarsch, acerina cernua“ (LKŽ II² 1167t. – iš Pr. Lietuvos ir Užnemunės), ežgỹs „t. p.“ (LKŽ II² 1169 – iš Pr. Lietuvos, Užnemunės, Ignalinos raj.), ežgė̃ „t. p.“ (l. c. – iš Užnemunės), ežg-ū́nas t. p.“ (l. c. – iš Ignalinos raj.), ežg-iūtė „pasipūtėlė mergaitė“ (l. c. – iš Varėnõs raj.), plg. dar lie. ež. Ažãgis resp. Ažagỹs (Šeduvõs apyl.) up. Ažagė̃lė (ten pat). Su pr.-lie. (dial.) *eź(e)gi̯a- „ešerys; pūgžlys“ giminiuojasi vak. sl. *ēźgi̯a „t. p.“ (> lenk. jażdż „pūgžys“ ček. ježd-ík „ešerys“). Šis balt. (dial.) *eź- (e)gi̯a- bei sl. (dial.) *ēźgi̯a- turi matyt tą pačią šaknį (balt. *eź-, vak. sl. *eź- *ēź-), kaip ir balt.-sl. *eźi̯a- „ežys, Igel“ (> lie. ežỹs, la. ezis; lenk. jeż, rus. еж ir kt.), s. v. a. ig-il „t. p.“ ir kt. (< ide. *egh-), – Būga RR II 217, Fraenkel LEW 118 (s. v. egžlỹs), Sławski SEP I 535, 572 [pridursiu: kadangi tokį ežio pavadinimą (iš ide. *egh-) turi 105 visi ryt. baltai bei jų artimiausi giminaičiai slavai su germanais, tai matyt ir prūsai turėjo *ezi̯a- *ezīs > *azīs]. Taigi reikėtų sutikti su Būga (l. c.), kad balt. dial. *eź(e)gi̯a- (bei sl. dial. *ēźgi̯a-) iš pradžių bus reiškęs „dygliuotąją (žuvį)“, iš kurios ir turime pr. *ezegi̯a- *assegis „ešerys“ (plg. ček. ježd-ík „t. p.“) ir lie. dial. *ež(e)gi̯a- > ež(e)gỹs „pūgžlys“ (plg. lenk. jażdż „t. p.“): ir ešerys (Barsch), ir pūgžlys (Kaulbarsch) priklauso „dygliuotųjų“ rūšiai – víenai ir tai pãčiai ešerinių žuvų (percidae) rūšiai; vadinasi, ir dėl to žodį pr. assagis nėra reikalo versti „pūgžliu, ерш“, kaip yra mėginęs daryti, rodos, tik vienas Būga RR I 594, II 155.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek, Čeladín, Běťáková Blt XXXIX (1) 108t.; Derksen EDSIL 155t.; ESSJ VI 60; Smoczyński SEJL 150.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.