Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 105 psl.

assis

assis „achze (Achse) – ašis“ E 298 = *asis : lie. ašìs, la. ass, s. sl. osь, lo. axis, s. air. aiss „vežimas“ (< *aksi- „ašis“ – galbūt: „ašis“ > „ratas“ > „vežimas“, plg., pvz., lie. rãtai „vežimas“), s. v. a. ahsa, gr. ἄξων s. ind. ákṣaḥ ir kt. < ide. *aks- (šaknis ide. *ag- „varyti, kreipti, sukti“), – Walde-Pokorny WIS I 37, Vasmer ESRJ III 167t. (ir liter.), Fraenkel LEW 19.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 380; Eckert Blt XXX (1) 54; Mayrhofer EWA I 41; OREL HGE 5; Smoczyński SEJL 26; Vaan EDL 66t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Oettinger LPH 185 [laikomas specifiniu š. vak. ide. arealo (apimančio italik., kelt., germ., balt. ir sl. kalbas) žodžiu].


    Rinkevičius Vytautas, 2015-01-05
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.