Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 8–9 psl.

labban

labban „Gut – turtą“ III 3310 [272] (= turtũ „turtų“ VE 122), III 3312 [274] (= lobi „lobį“ VE 124), „Guts – gerumą“ III 396 [2914] (= giera „gẽra, gerumą“ VE 1410), „guͤte (Güte) – gerumą“ III 8316 [5319] (= geribes „gerybės, gerumo“ VE 3523) subst. acc. sg. (neutr.); gen. sg. labbas „Gut – turto“ III 5414 [3714] (= turtas VE 2111), „Guts – turto“ III 578 [3913] (= lobia „lobio“ VE 235); acc. pl. (masc.) labbans „guͤter (Güter) – turtus“ III 418 [2935] (= lobiu „lobių“ VE 159), III 1177 [736], III 13122 [817]. Šis pr. (III) žodis buvo neutr. tik sg. [o pl.masc., plg. acc. pl. (III) labbans, žr. anksčiau]: pr. kat-muose nėra pluralinių neutr. formų (žr. dar Mažiulis PKP II 128, išn. 150). Pastaba: a) minėta lytis (III 396) labban „Guts“ (acc. sg. neutr.), kuri laikoma adjektyvine (Trautmann AS 366, Endzelīns SV 200, Toporov PJ IV 401), yra substantyvinė (kontekste atlieka substantyvinę 9 funkciją), b) lytis (III 5314 [3714]) labbas „Gut“ – ne nom. sg. (sic Schmalstieg OP 45, plg. Toporov IV 397), o gen. sg. (Trautmann l. c., Endzelīns l. c., Mažiulis PKP II 321, plg. ir Toporov PJ IV 396).
Turime subst. (o-kamienį neutr., nom.-acc. sg.) pr. *laban „turtas; gerumas“ < „gerumas (tai, kas gẽra); turtas“ < balt. (subst., neutr.) *laba(n) „t. p.“ subst. (neutr. masc.) lie. lãbas „gerovė, gerumas (tai, kas gẽra); turtas“ (LKŽ VII 3) = la. (subst.) labs „gerumas (tai, kas gẽra); turtas“ (ME II 397 s. v. labs 11). Subst. (neutr.) balt. *laba(n) „gerumas (tai, kas gẽra); turtas (tai, kas tùrima)“ – iš adj. (o/ā-kamienio, neutr.) balt. *laba(n) „geras; turimas (dalykas)“ = *laba- „t. p.“ < adj. balt. *laba-turimas, turėtinas; geras“ (žr. s. v. labs); plg., pvz., lie. subst. tur̃tas „turtas, gėrybės“ < (subst., neutr.) *turtă „tai, kas turima“ adj. (neutr.) *turtă „turimas, turėtinas“. Plg. dar lie. subst. (i̯o-kamienį) lõbis „gėrybės, turtas“ ( verb. lõb-ti „įgyti lobio“ Skardžius ŽD 459) = „tai, kas gẽra; tai, kas tùrima“ – fleksijos vedinį (su šaknies balsio kiekybine apofonija) iš adj. (lie.) laba- „geras“ (Skardžius ŽD 65) < „geras; turimas, turėtinas“ (žr. s. v. labs). Tačiau plg., pvz., lie. subst. (neutr. masc.) gẽras „gėrybės, turtas“ adj. gẽra- „geras, malonus, doras“, kuris yra ne iš pirmykščio (adj.) *„turimas, turėtinas; geras“ (kaip lie. adj. lãbas ir pan., žr. anksčiau ir s. v. labs), o iš (adj.) *„giriamas; geras“ (žr. Fraenkel LEW 154 s. v. gìrti).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.