Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 10 psl.

labbīngs

labbīngs „guter – geras“ III 518 [3525] (= giera „gerà“ VE 207 nom. sg. fem.) adj. nom. sg. masc. = pr. *labīngs „t. p.“ < *labīngas „t. p.“ (plg. lie. labingas „t. p.“ DP 18742) – sufikso *-īng- vedinys iš adj. pr. *laba- „geras“ (žr. labs), plg. Endzelīns SV 51.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.