Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 10–11 psl.

labbisku

labbisku „guͤte (Güte) – gerumas“ III 852 [5325] subst. nom. sg. fem. (= geribe „gerybė, gerumas“ VE 365); acc. sg. (fem.) labbiskan „guͤte (Güte) – gerumą“ III 4113 [313] (= gieribes „gerybės“ VE 1514 gen. sg.), III 10912 [694] (= geribe „gerybę“ VE 529), III 11728 [7321–22], labiskan „t. p.“ III 858–9 [5330] (= gerybei „gerybei“ VE 3610–11).
11 Yra subst. (ā-kamienis, nom. sg. fem.) pr. (III) *labisku „gerumas“ < *labiskū „t. p.“ < *labiskā „t. p.“ adj. (ā-kamienis) *labiskā „gerà“ (fem.) – sufikso *-isk- vedinys iš adj. pr. *laba- „geras“ (žr. labs.). Plg., pvz., subst. pr. (III) deiwūtisku (žr.) darybą.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.