Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 106 psl.

aswinan

aswinan „kobilmilch (Stutenmilch) – kumelės pienas“ E 694 nom. acc. sg. neutr. Turbūt subst., bet aišku, kad iš adj.aswinan (sc. dadan) „kumẽlinis (sc. pienas)“. Su sufiksu -ina-pr. *asvā „kumelė“ (= *asvɔ̄ būtų E *aswo), plg. lie. áuksinas „auksinis“ auksas, vãrinas „varinis“ vãris ir kt. (Skardžius 240tt.). E žodynėlio šnektoje žodis aswinan buvo matyt išvirtęs substantyvu (tai, be kita ko, rodo ir faktas, kad senasis pr. *asvā „kumelė“ jau buvo išstumtas žodžio pr. kaywe „t. p.“ E), plg., pvz., lie. subst. áuksinas „tokia moneta“ iš adj. áuksinas „auksinis“ (Skardžius l. c.). Pr. *asvā = lie. ašvà (ir ešvà BrB Sir 33,6) „kumelė“ LKŽ I² 349, II 1164 (plg. lie. žem. ašv-íenis „darbinis arklys“) < balt. *eśvā „t. p.“, jis (resp. balt. *eśvas „arklys“) slypi ir vietovardžiuose: pr. up. Assw-ene, ež. Assu-enus, Assw-in (Gerullis ON 12), lie. up. Ašvà, Ašv-ijà, Ašv-ìnė (UEV 9), la. up. ež. Asva (Endzelīns LV I1 45). Baltai matyt turėjo ir žodį *eśvas (< ide. *eku̯os) „arklys, kumelys“ (žr., pvz., Skardžius ŽD 13, 568) greta *eśvā (< ide. *eku̯ā) „kumelė“, plg. jųdviejų giminaičius: s. ind. áśvaḥ ir áśvā, lo. equus equa, s. saks. ehu-skalk „arklių tarnas“, s. angl. eoh „arklys“, s. isl. jór „t. p.“ (< *ehwaR), s. air. ech „t. p.“ ir kt., žr. Walde-Pokorny WIS I 113, Fraenkel LEW 20.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Eckert Blt XXX (1) 54tt.; Kloekhorst EDHIL 10, 237tt.; Matasović EDPC 114; Matzenauer BKAS 24; Mayrhofer EWA I 139t.; Orel HGE 83; Smoczyński SEJL 28; Vaan EDL 192t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.