Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 25 psl.

laimintiskai

laimintiskai „reichlich – turtingai, gausiai“ III 4520–21 [3314] (= dauxingai „gausiai“ VE 181) adv. = pr. *laimintiskai suponuoja adj. pr. *laimintiska- „turtingas,, gausus“, kuris – sufikso pr. *-isk- vedinys iš adj. = partic. praet. pass. pr. *laiminta- „turtingas padarytas“ verb. pr. *laimin-tvei „turtingą daryti“, o šis – sufikso pr. *-in- vedinys iš adj. pr. *laima- „turtingas“ (žr. -laims), plg., pvz., lie. adj. liñksmas verb. lìnksmin-ti „linksmą daryti“. Taigi pr. (III 4520–21) laimintiskai taisyti į *laimingiskai (Trautmann AS 367, Schmalstieg OP 119) nėra reikalo, žr. ir Endzelīns SV 201, Mažiulis PKP II 126 (išn. 141), Toporov PJ V 28t.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.