Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 36 psl.

Lankaym

Lankaym (1430 m.) ir kt. (žr. Gerullis ON 82) vv. (dk.) = pr.*Lankaim- gali būti kompozitas pr. *Lank-kaim- (su iškritusiu jungiamuoju balsiu) iš subst. pr. *lankā „lanka“ (< subst. balt.-sl. *lankā verb. *lenk-, žr. s. v. lanctis) + subst. pr. *kaimas „kaimas“ (žr. caymis). Žr. dar Gerullis l. c., Endzelīns SV 202.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.