Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 37–38 psl.

lānkinan deinan

37 lānkinan deinan „Sabbaths – švenčiamą (šventinę) dieną“ III 298 [2322] (= diena Schwenta VE 104 acc. sg.), lankinan deynan „feiertag (Feiertag) – t. p.“ II 59 [117], lankenan deinan „t. p.“ I 59 [58] acc. sg. fem. = pr. *lānkinan *deinan „švenčiamą (šventinę) dieną“, kur pr. *lānkinan „švenčiamą (šventinę)“ – adj. acc. sg. fem. forma (ā-kamienė).
Čia turime adj. (o/ā-kamienį) pr.*lānkina- „švenčiamas“, kuris jau senokai yra siejamas, pirmiausia, su la. dial. (< kurš.) linc-ēt „feiern und ehren“ bei lie. link-ė́ti „norėti kam ko (ppr. gero)“ ir, toliau, su lie. leñk-ti/liñk-ti ir pan. (ME II 471, Endzelīns SV 202, Fraenkel LEW 374, Toporov PJ V 72). Tačiau tuose siejimuose neatsižvelgiama į žodžių darybą ir visų pirma į tai, kad adj. pr. *lānkina- „švenčiamas“ yra veikiausiai ne iš senesnio pr. *lānkina- „t. p.“ (bet šitaip įprasta manyti), o iš pr. *lēnkina- „t. p.“ (dėl pr. *le > *la žr. s. v. v. ladis, lāngiseilingins), žr. toliau.
Adj. (o/ā-kamienį) pr. *lēnkina- „švenčiamas“ laikau sufikso *-in- vediniu iš verb. pr. *lenk- „švęsti, feiern“ [plg., pvz., lie. adj. kùp-inas verb. kup(ė́)-ti, plg. Skardžius ŽD 240], turėjusio inf. pr. *lenkī-tvei „t. p.“ < pr. *lēnkē-tvei „t. p.“ (ē-kamienį inf.!); plg. šio pr. verb. (inf.) *leñkē-(tvei) artimiausius giminaičius verb. (inf., taip pat ē-kamienius) kurš. (*linkē- >) *lincē- „t. p.“ (> la. dial. lincē-t „feiern und ehren“) bei lie. linkė́-ti „norėti kam ko (ppr. gero)“. Pastaba: adj. pr. (III, II, I) *lānkina- kilmę (bei jo darybos pamatą) anksčiau šiek tiek kitaip buvau suvokęs (žr. PKP II 83, išn. 5).
Verb. pr.*lenkē-(tvei) „švęsti“ yra matyt iš *„kam nors rodyti pagarbą“ [plg. la. (< kurš.) lincē-t „feiern und ehren“] < (intens., intrans.) *„kam nors iš pagarbos lankstytis“ [plg. lie. linkė́-ti „norėti kam ko (ppr. gero)“ < *„kam nors dėl ko lankstytis“, žr. Fraenkel l. c.] < *„lankstytis“ [plg. lie. linkė́-ti „lankstytis“ (LKŽ VII 535t. s. v. 2 lin-kė́ti) ir lénkė-ti „t. p.“ (LKŽ VII 343). Plg. dar ME II 471 (s. v. lincēt).
verb. (inf.) pr. *lenkē-(tvei) „švęsti“ ir kurš. (*linkē- >) *lincē- (> la. lincē-t „feiern und ehren“) bei lie. linkė́-(ti) „norėti kam ko (ppr. gero)“, kurie visi yra iš (verb. intens., intrans.) *„lankstytis“, tarpusavio santykį (dėl jų šaknies vokalizmo) plg. su senovinę 38 reikšmę išlaikiusiais verb. lie. lénk-ėti „lankstytis“ (LKŽ VII 343): linkė́-ti „t. p.“ (LKŽ VII 535t. s. v. 2 linkė́ti).
Minėtų (senovine reikšme rekonstruotų) verb. (intens., intrans.) pr. *lenkē-(tvei) „lankstytis“ ir kurš. *linkē- „t. p.“ (> *lince-) bei lie. *linkḗ-(ti) „t. p.“ [> linkė́-ti „norėti kam ko (ppr. gero)“] darybos pamatas – verb. balt. *lenk- (> lie. leñk-ti = la. lìek-t) resp. *link- (> lie. liñk-ti = la. lìk-t), dėl kurių žr. s. v. v. lanctis, perlānkei.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 77; Smoczyński SEJL 336.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.