Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 48 psl.

laukinikis

laukinikis „leman (Lehnsmann) – žemininkas (žemvaldys) E 407 nom. sg. masc. = pr. *laukinīkis < *laukinīkas.Vok. (E 407) leman yra „wer vom Oberherrn ein Lehen erhalten“, tačiau XIII–XIV a. Prūsijos sąlygomis (Ordinui esant žemės savininkui) jis buvo „Grundbesitzer jeder Art“ (Trautmann AS 369 ir liter.) = „žemininkas“.
Subst. pr.*laukinīka- „žemininkas“ – sufikso *-inīk- (žr., pvz., balgninix) vedinys iš subst. pr. *lauka- „dirva, laukas, žemė“ (žr. laucks); plg. labai panašios darybos žodžius (subst.) lie. laukiniñkas (laukinỹkas) „laukų gyventojas; žemdirbys“ (LKŽ VII 181), la. laũcinieks (laucenieks) „der Feldbewohner, Landsmann; der Aufseher der Feldarbeiter zur Fronzeit; der Feldarbeiter“ (ME II 425). Plg. dar lie. žẽmininkas (žẽminykas) „žemvaldys“, la. zemnieks (zemenieks) „der Bauer, Landsmann“ (ME IV 712).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.