Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 75 psl.

lyso

lyso „bete (Beet) – lysvė“ E 242 nom. sg. fem. = pr. *līsɔ̄, t. y. *līsā.
Subst. pr. *līsā „lysvė“ yra iš (subst.) *„ta (sc. žemė), kuri nuglaistyta, (tepant) nuglostyta“, kuris – iš [su subst. „žemė“ derinto (plg. s. v. layso)] adj. (o/ā-kamienio) balt.-sl. (fem.) *l(o/e)īsā „nuglaistyta, (tepant) nuglostyta“ (plg., pvz., s. v. gasto), iš kurio turime: a) subst. sl. *laisā „t. p.“ > s. sl. lěxa „lysvė“ ir kt., b) balt. dial. adj. *līsā „nuglaistyta…“ (fem.) (fleksijos vedinys, plg. s. v. glumbe) lie. lýsė „lysvė“ (žr. dar Mažiulis ABSl IX 68). Tas adj. balt.-sl. *l(a/e)īsā- „nuglaistytas, (tepant) nuglostytas“ < adj. ide. dial. *l(o/e)ī̆so- [*l(o/e)ī̆sā-] „t. p.“ [ subst. v. v. a. leis(e) „Spur“ ir kt., lo. līra „lysvės vaga“ ir pan.] verb. ide. dial. *leis- (: *lis-) „glaistyti…“ (žr. dar s. v. lāiskas, layso) verb. ide. *(s)lei- [: *(s)li-] „glieti, liẽti (iš molio daryti puodus ir pan.)“, žr. s. v. pralieiton. Žr. dar Mažiulis PKP II 291, plg. Toporov PJ V 329.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 272; ESSJ XIV 184tt.; Lehmann GED 225; Matzenauer BKAS 82; Orel HGE 233; Smoczyński SEJL 360; Vaan EDL 345t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.