Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 79–80 psl.

lonix

lonix „varre (Stier) – bulius“ E 671 nom. sg. masc. = pr. *lɔ̄niks, t. y. *lāniks. Vok. (E 671) varre „t. p.“ = v. v. a. varre „t. p.“ (Lex 264). Šį pr. lonix taisyti į *ionix (Smoczyński LeF 528) nėra jokio reikalo.
Pr. (E) *lāniks „bulius“ < *lānikas „t. p.“ = „karvės patinas“ yra nesenas žodis (žr. toliau), taip pat nesenas ir pr. (E) *klentē „karvė“ = „buliaus patelė“ (žr. klente). Atrodo, kad pr. *lānikas „karvės patinas“ yra iš *„elnės patinas“, plg., pvz.: dusetiškiams kárvė „karvė“ neretai yra ir „elnė, briedė“, o jáutis „karvės patinas“ – ir „elnės, briedės patinas“ (plg. Žulys Blt I 157, Toporov PJ V 348).
Subst. pr. *lānikas („bulius“ = „karvės patinas“ <) „elnės patinas“ gali būti sufikso *-ik- vedinys iš subst. pr. *lānī „elnė“, laikytino slavizmu (polonizmu) – iš lenk. łani „t. p.“; plg. slavizmą lie. lonė (lonia) „elnė“ (dėl jo žr. Žulys Blt I 155tt.). Tą pr. *lānikas „elnės patinas“ dėl darybos plg. su lie. (Ryt. Pr.) 80 stirn-ìkas „stirninas“ = „stirnos patinas“ (LKŽ XIII 823) – sufikso -ik- vedinį iš stìrna (žr. Skardžius ŽD 127).
Dėl pr. lonix kilmės žr. dar Žulys Blt I 155, 157, Toporov PJ V 346–351 ir liter.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 82.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.