Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 88–89 psl.

lugis

lugis „kuche (Kuchen) – pyragas“ E 341 yra turbūt pr. *lūgīs (ar *lugīs) „t. p.“ (nom. sg. masc.) < *„tai (pyragas), kas turi tam tikro išlinkimo, lenktumo“ (plg. Toporov PJ V 384t.) < *„išlinkimas, lenktumas“ – fleksijos vedinys iš verb. pr. < balt. *lūg- „linkti“, kuris gali būti praet. lytis greta verb. (inf., praes.) balt. *lug- „t. p.“ [plg., pvz., verb. balt. *greb- (inf., praes.)//(praet.) *grēb-, žr. s. v. grobis]. Šis verb. balt. *lug-//*lūg- „linkti“ slypi daugelyje žodžių – pvz.: lie. lùgnas „lankstus“, lū̃gnas „… liūnas“ (LKŽ VII 672; < *„tai, kas linksta“), lū́gas (lū̃gas) „… liūnas, klampynė“ (LKŽ VII 671), la. luga „liūnas“ (ME II 510 s. v. II luga), lie. (ež., up.) Lū̃gas, Lū́gnas, la. Ludza ir kt. Plg. Būga RR I 369, 461, Urbutis Blt VIII 208t., Vanagas 196tt., Toporov PJ V 386.
Verb. balt. *lug- (: *lūg-) „linkti“ kildintinas iš verb. balt.-sl. *l(e/a)ug- „lenkti, linkti“ ( subst. rus. лужа „klanas“ ir kt.), greta kurio (su determinatyvu *-g-) bus buvęs ir verb. (su determinatyvu *-k-) balt.-sl. *l(e/a)uk- „t. p.“ (plg. Būga l. c., Urbutis l. c.). Dėl verb. balt.-sl. *l(e/a)ug- „lenkti, linkti“ < ide. *l(e/o)ug- „t. p.“ žr. Pokorny IEW I 687t.
89 Pr. (E 34) lugis sieti su s. lie. lagonė „paplotėlis“ (Bezzenberger BB XXIII 320, Trautmann AS 372), aišku, negalima (Endzelīns SV 206).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 83.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.