Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 118 psl.

meddo

meddo „honing (Honig) – medus“ E 391 nom.(-acc.) sg. neutr. = pr. *medu, matyt baritonas (senovinio kirčiavimo žodis, žr. toliau): raidės -dd- veikiausiai rodo kirčiuotą pr. *-e-, o raidė -o – nekirčiuotą (paplatėjusį!) pr. *-u.
Subst. (neutr.) pr. *medu „medus“ (baritonas) < vak. balt. *medu „medus; midus“ [jo reikšmę „midus“ vėliau išstūmė pr. *midu „midus“ (germanizmas), žr. s. v. alu] < subst. (neutr.) balt.-sl. *medu „medus; midus“ (baritonas) > lie. medùs „Honig“, la. medus „medus; midus“, s. sl. medъ „medus“, rus. мед „medus; midus“ ir kt. Žodžiai lie. ir sl. „medus“ („midus“) pasidarė nebe baritonai (žr. Illič-Svityč IA 145), man rodos, tuomet, kai lie. (bei la.) ir sl. kalbose u-kamieniai neutr. substantyvai virto u-kamieniais masc. substantyvais, t. y. kai šiose kalbose u2-kamienių subst. paradigma ištirpo u1-kamienių subst. paradigmoje (apie visa tai žr. Mažiulis BS 262–306).
Subst. (neutr.) balt.-sl. *medu „medus; midus“ (baritonas) < ide. *medhu „t. p.“ (baritonas) > s. v. a. metu „midus“, s. ind. mádhu „saldus gėrimas; medus“ (Mayrhofer KEWA II 570tt.), gr. μέθυ „svaigalas (ypač vynas)“ ir kt. (Pokorny IEW I 707, Mayrhofer l. c.). Tas subst. ide. *medhu gali būti skolinys iš semitų prokalbės (žr. Illič-Svityč PIJ 5, 8t.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 919; Derksen EDSIL 306t.; ESSJ XVIII 68tt.; Ivanov BSI XV 223tt.; Mayrhofer EWA II 302tt.; Orel HGE 265; Smoczyński SEJL 382.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.