Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 121–122 psl.

medione

medione „jayt (Jagd) – medžioklė“ E 699 nom. sg. fem. = pr. 122 *medʹɔ̄nē, t. y. *medʹānē < *medjānē „t. p.“ – sufikso *-(ā)nē- vedinys iš verb. pr. *medjā-(tvei) „medžioti“, plg. lie. (verb. medžió-ti ) dial. medžiõnė „medžioklė“ (LKŽ VII 997). Verb. balt. dial. *medjā- „medžioti“ < *„vaikščioti po mišką (ieškant žvėrių ir pan.)“ (Būga RR I 546t., čia minimas ir verb. lenk. polować „medžioti“ < *„vaikščioti po laukus“) yra vedinys iš subst. (fem.) balt. dial. *medjā „miškas“ ( lie. žem. mẽdė „t. p.“, žr. s. v. median), egzistavusio greta subst. (neutr.) balt. *medja(n) „t. p.“ (žr. median), iš kurio [ar jau iš subst. (masc.) la. meža- „t. p.“] vedinys – verb. la. (ME II 612) mežuôt „sich in den Wäldern aufhalten“.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.