Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 140 psl.

mīlinan

mīlinan „Flecken – dėmę III 10312 [656] (= patepima „sutepimo“ VE 4917) subst. acc. sg. fem. (ar neutr.) = pr. *mīlinan, kuris suponuoja lytį (fem., nom. sg.) pr. (III) *mīlina „dėmė“ [ar pr. (III) *mīlinan „t. p.“ (nom.-acc. sg. neutr.)] < pr. *mēlinā „t. p.“ (su nekirčiuotu * resp. kirčiuotu *-ē-) < *„tamsumas (tamsus mėlynumas), suteptumas“, o šis yra substantyvu virtusi adjektyvo pr. (< balt.) *mēlina- „tamsus (tamsiai mėlynas), suteptas“ (dėl jo žr. s. v. melne) lytis *mēlinā (nom. sg. fem.); plg. panašios kilmės subst. (ā-kamienį, nom. sg. fem.) lie. geltà „geltonumas“ ir pan.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 88.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.