Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 143 psl.

mistran

mistran „fuͤrsten (Fürst) – kunigaikštį (hercogą)“ III 9120 [5734] (= hercikems „hercogams“ VE 3918) acc. sg. masc. = pr. *mistran: (nom. sg. masc.) pr. *mistars „kunigaikštis (hercogas)“ [čia *-ars (su įspraustiniu *-a-) < *-rs, plg. s. v. antars]. Šis pr. *mistra- „t. p.“ yra iš *„magistras (valdovas)“ dėl to, kad prūsų valdovai ilgą laiką buvo magistrai, iš kurių paskutinis – Albrechtas (1490–1568 m.), tik 1525 m. pasiskelbęs Prūsijos kunigaikščiu (hercogu), žr. dar PKP II 183 (išn. 472). Pr. *mistra- „magistras (valdovas)“ – skolinys iš lenk. mistrz „magistras (valdovas); meistras ir kt.“, iš kurio turime ir lie. mìstras „meistras; mokytojas ir kt.“ (LKŽ VIII 284t.). Plg. Brückner AslPh XX 491, Trautmann AS 379, Endzelīns SV 211.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.