Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 147 psl.

moke

moke „mon (Mohn) – aguona“ E 265 nom. sg. fem. = pr. *mɔ̄kē, t. y. *mākē įprasta laikyti skoliniu (prieš XII a., žr. Levin SE 86t.) iš lenk. mak „t. p.“, žr. Trautmann AS 380 (ir liter.), Endzelīns SV 212, Levin SE 52, 86t., plg. Vasmer ESRJ II 560, Fraenkel LEW 2 (s. v. aguonà) ir liter., Sabaliauskas LKL 261, ESSJ XVII 150. Tam, kad pr. *mākē yra skolinys, reikia pritarti, tačiau tuo, kad jis esąs būtent iš lenk. mak, galima abejoti, žr. Trautmann BSW 166, Vasmer l. c. („могло быть“), Fraenkel l. c. („vielleicht“) ir ypač Būga RR III 320. La. maguône/maguona „aguona“ (iš čia Klaipėdos krašto lie. mãguonė/maguona „t. p.“) ir lie. aguonà „t. p.“ yra taip pat skoliniai – turbūt germanizmai (ME II 547, Sehwers Sprachl. Unters. 312, Sabaliauskas l. c.).
Skoliniai yra ne tik minėti pr.-la.-lie. žodžiai „aguona“, bet ir sl. *makъ „t. p.“ (> lenk. mak „t. p.“ ir kt.), s. v. a. mago „t. p.“ ir kt. (dėl medžiagos žr., pvz., Pokorny IEW I 698), tačiau jų visų atsiradimo keliai (ir laikas) yra arba nelabai aiškūs (kaip minėtiems pr.-la.-lie. žodžiams) arba ir visai neaiškūs (plg., pvz., Būga ME II 547, Fraenkel l. c., Machek ESČ 349, Skok ERHSJ II 358t., Frisk GEW II 225, ESSJ XVII 150t.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 299t.; Matzenauer BKAS 17.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.