Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 151–152 psl.

mosla

mosla „leimat“ GrG 73, moska (sk. mosla) „leimet“ GrA 85, „leimet, viscus“ GrF 86 = (galbūt) pr. (Gr.) *mɔ̄slan „Leim – klijai“ (nom.-acc. sg. neutr.), t. y. *māslan „t. p.“ (nom.-acc. sg. neutr.), žr. toliau.
Prieš paskelbiant GrG (Hermann NAWG, 1949, Nr. 6, p. 151tt.) ir GrF [Kiparsky Blt VI (1970) 219tt.] buvo žinomas tik pr. (GrA 85) moska „leimet“, kuris Nesselmannui (Thes. 106) atrodė esąs „Leim (klijai)“ ar „Lehm (molis)“ – giminaitis su rus. мазка „Tunche“ ir pan. (plg. Berneker PS 308, Trautmann AS 380, Endzelīns SV 212); bet šis pr. (GrA) žodis iš tikrųjų yra „neskaidrs vārds“ (Endzelīns l. c.). Čia aiškiau nepasidarė ir dėl pr. (GrG 73) mosla bei pr. (GrF 86) moska (žr. Hermann, op. cit. 162, Kiparsky, op. cit. 224). Be to, neaiški ir vok. (GrG 73) leimat bei vok. (GrA 85, GrF 86) leimet reikšmė (žr. Hermann l. c., Kiparsky l. c.).
Manyčiau, kad vok. (GrG 73) leimat bei vok. (GrA 85, GrF 86) leimet yra ne subst. (taip įprasta spėti), o verb. (praes. 3 sg.) vok. 152 leimet (leimat) „leim(e)t – (jis) klijuoja“, išverstas į subst. pr. (Gr) „Leim – klijai“ (žr. PKP II 57, plg. Nesselmann l. c.). Subst. pr. (GrA 85, GrF 86) moska „klijai“ galbūt taisytinas į *mosla „t. p.“ = pr. (GrG 73) mosla „t. p.“ = subst. (nom.-acc. sg. neutr.) pr. (Gr) *mɔ̄slan „t. p.“ (su numestu *-n), t. y. *māslan „t. p.“ < *„tepalas (panašus į sviestą, riebalus)“ < lenk. masło „sviestas; riebalai“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Gliwa Blt XXXVII (2) 257tt., XLIV (2) 379t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.