Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 162–163 psl.

nabis

nabis „nabel (Nabel) – bamba“ E 123, „nabe (Nabe) – stebulė“ E 297 nom. sg. = (matyt i̯o-kamienis, masc.) pr. *nabīs (žr. toliau).
Pr. (E 123, 297) nabis giminaičiai (žr. toliau) yra seniai žinomi (žr., pvz., Nesselmann Thes. 108, Berneker PS 309, Trautmann AS 381, ME II 685, Endzelīns SV 213), tačiau jo morfologijos (kamiengalio ir giminės) rekonstrukcija – svarbiausias (pirmaeilis) jo etimologijos klausimas nėra išspręstas (plg., pvz., Endzelīns l. c.). Trautmanno (l. c.) hipotezė, kad pr. (E) nabis dėl i̯o-kamienio (neutr.) s. ind. nábhyam 163 „stebulė“ [ne „bamba“ (sic Trautmann l. c.), žr. Mayrhofer KEWA II 135] laikytinas i̯o-kamieniu, nėra pagrįsta: a) E žodynėlyje (bet nebūtinai pr. kat-muose!) dėl s. ind. nábhyam (neutr.) lauktume parašymo pr. (E) *nabian (neutr.!), o ne pr. (E) nabis, b) pr. (E) nabis dėl la. naba „bamba“ morfologiškai negali būti senas, t. y. negali būti morfologiškai siejamas (identifikuojamas) su s. ind. nábhyam. Atrodo, kad ir pats Trautmannas ta savo hipoteze vėliau nebetikėjo, žr. Trautmann BSW 192 [čia rekonstruojamas balt.(-sl.) *nabā „Nabel“ ir apie pr. (E) nabis morfologiją nekalbama]. Pr. (E) nabis dėl s. ind. nā́bhi- „stebulė; bamba“ laikyti i-kamieniu (Mayrhofer l. c.) irgi labai nepatikima (žr. ir Mayrhofer l. c.).
Manyčiau, kad pr. (E 123, 297) nabis „bamba; stebulė“ yra morfologiškai nesenas (t. y. net ne balt., o pr. epochos) žodis – i̯o-kamienis (masc.!) pr. *nabīs „t. p.“, kildintinas iš pr. *nabīs „stebulė“ < *„tai, kas panašus į bambą“, kuris – fleksijos vedinys iš (subst.) pr. *nabā „bamba“ (plg., pvz., lie. šakà šakỹs „žaginys“ Skardžius ŽD 63) < balt. *nabā „t. p.“ (> la. naba „t. p.“) < ide. dial. *nobhā „t. p.“ (> s. v. a. naba „t. p.“ ir kt.); dėl (subst.) ide. „bamba“ plačiau žr. Pokorny IEW I 314t., Gamkrelidze-Ivanov IJI II 617.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 1080; Eckert Blt XXX (1) 53; ESSJ XXI 213; Mayrhofer EWA II 13t.; Orel HGE 279; Vaan EDL 639.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.