Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 167 psl.

nagepristis

nagepristis „czee (Zehe) – kojos pirštas“ E 149, taisytinas į nagepirstis (nom. sg. masc.) = (matyt i̯o-kamienis) pr. *nagēpirstīs – kompozitas iš subst. (fem.) pr. *nagē „kojos pėda, koja“ (žr. nage) ir subst. (neutr.) pr. *pirstan „pirštas“ (žr. pirsten). Plg., pvz., lie. šónăkaulis „šonkaulis“ (LKŽ XV 253) – kompozitą (i̯o-kamienį) iš lie. šónas ir káulas.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 49; Lašinytė Blt XLII (2) 247; Stundžia BJPM 39, BSI XVIII 195.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.