Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 168 psl.

nagotis

nagotis „erintop (eherner Topf) – geležinis puodas“ E 349 nom. sg. yra veikiausiai (masc., i̯o-kamienis) pr. *nagɔ̄tīs = (t. y.) *nagātīs „t. p.“ < *„geležinis puodas su kojomis“ (dėl reikšmės žr. dar Trautmann AS 381, plg. Endzelīns SV 213) < (subst.) *„kojinis (su kojomis)“ – fleksijos vedinys iš adj. pr. *nagāta- „su kojomis“, o šis – sufikso *-(ā)ta- vedinys iš subst. (ā-kamienio) pr. *nagā „kojos pėda, koja“ (žr. s. v. nage). Plg., pvz., lie. subst. (i̯o-kamienis) ąsõtis „Krug“ < (subst.) „ąsinis (su ąsomis)“ adj. ąsótas „su ąsomis“ subst. (ā-kamienis) ąsà (Skardžius ŽD 342, 351–352).
Taigi suponuoti, kad pr. (E 349) nagotis esąs pr. *nagōtas = (adj.) lie. nagúotas „su nagais“ (Trautmann l. c., plg. Endzelīns l. c.), negalėčiau jau vien dėl to, kad (adj.) lie. nagúotas „su nagais“ yra vedinys ne iš ā-kamienio subst. „kojos pėda, koja“ (kaip adj. pr. *nagāta- „su kojomis“, žr. anksčiau), o iš o-kamienio subst. lie. nãgasNagel“.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.