Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 169 psl.

naseilis

naseilis „Geysts (Geistes) – dvasios“ I 1114 [715], naseylis „t. p.“ II 1115 [1315] gen. sg. masc.; acc. sg. (masc.) naseilen „Geyst (Geist) – dvasią“ I 714 [529], I 96 [535], naseylien „t. p.“ II 714 [1128], II 96 [1128].
Iš tų I ir II kat-mo sg. (acc. ir gen.) formų rekonstruoju subst. (i̯o-kamienį, nom. sg. masc.) pr. (I, II) *nāseilis „dvasia“ < *nāseilīs „t. p.“: a) jis buvo i̯o-kamienis su kirčiuotu praef. pr. *nā- „ant-“ (žr. s. v. noseilis), b) kirčiuotas praef. pr. *nā- „ant“ (būtent su *-ā-) buvo tik I ir II kat-mų (o ne ir III kat-mo) šnektose (žr. s. v. na). Dėl šio pr. *nāseilīs „dvasia“ etimologijos žr. noseilis.

Papildymai / Komentarai

  • Pilypo Ruigio liudijimas 1745 m.

    Šį žodį iš 1545 m. katekizmo cituoja Pilypas Ruigys (Betrachtung der Littauiſchen Sprache (...) von Philipp Ruhig, Koͤnigsberg, 1745; 52 psl.): Unter die eigene [Worte] gehoͤret aus dem 1545 gedruckten Preußiſchen Catechiſmo: Naſcilie [sic] der Geiſt.


    Strockis Mindaugas, 2014-01-08
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.