Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 170 psl.

nassute

nassute „Lastschiff – krovininis laivas“ (Nesselmann Thes. 110) yra turbūt pr. (subst.) *nesutīs „t. p.“ < *„priemonė gabenti (nešti)“ (nom. sg. masc.) – sufikso *-ut- vedinys iš verb. pr. *nes- „nešti, gabenti“ (< balt.-sl. *neś- „t. p.“, žr., pvz., Trautmann BSW 198); plg. subst. lie. sukùtis „įrankis (priemonė) pančiams sukti“ ( verb. sùk-ti), žr. Skardžius ŽD 362. Plg. Nesselmann l. c., Endzelīns SV 213.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.