Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 178–179 psl.

Neria

Neria „Aismarių nerija (Frisches Haff)“ (1235 m. PoU 42, 44; daugiau medžiagos žr. Mažiulis LKK III 303 tt) – dk. lytis (su aplotyninta fleksija), perteikianti matyt pr. *Nerijɔ̄ (neaplotynintai būtų parašyta dk. *Nerio!) = *Nerijā „t. p.“ < appell. (subst.) vak. balt. *nerijā „išnėrusi, iš vandens išsikišusi žemė = sala“ (plg. Mažiulis, op. cit., 31365) < *„išnėrimo, išsikišimo ypatybės turėjimas“ < adj. (fem.) vak. balt. *nerijā „turinti išnėrimo, išsikišimo ypatybę“ [su *-ij- iš *-j- po *-r- (sonanto!)] < *ner-jā „t. p.“ subst. (i-kamienis) balt. *neri-išnėrimas ↔ nunėrimas, išsikišimas ↔ nulindimas“ (čia dėl enantiosemijos plg. Mažiulis l. c.); plg., pvz., lie. subst. ė́džia „ėdimas“ < *„ėdimo, valgymo ypatybės turėjimas“ < adj. (fem.) *ēdjā „turinti ėdimo, valgymo ypatybę“ subst. (i-kamienis) *ēdi- „ėdimas, valgymas“ (plg. Skardžius ŽD 68).
Man rodos, kad iš to subst. balt. *neri-išnėrimasnunėrimas, išsikišimas ↔ nulindimas“ atsirado, pvz., lie. (up.) Nerìs (didžiausias Nemuno intakas), t. y. iš (subst.) *„sraunios, sūkuriuojančios tėkmės upė“ < *„vandens srautų nunėrimas 179 ↔ išnėrimas ir pan.< *„išnėrimas ↔ nunėrimas ir pan.
Subst. (i-kamienis) balt. *neri- „nunėrimas ↔ išnėrimas, išsikišimas ↔ nulindimas“ – fleksijos vedinys iš verb. balt. *ner- (: *nir-) „nerti(s), kišti (lįsti) ir pan.“ (žr. s. v. nurtue); plg., pvz., minėtą lie. subst. (i-kamienis, žr. Skardžius l. c.) *ēdi- „ėdimas, valgymas“ [> (i̯o-kamienis) ė̃dis „t. p.“] verb. *ḗd- „ėsti, valgyti“ (> ė́d- „t. p.“).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.