Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 118 psl.

aulis

aulis „schene (Schienbein) – blauzdikaulis“ E 141. Jeigu ne i̯o-kamienis, tai jis yra iš *aulas (plg. deywis) : lie. aũlas „Stiefelschaft“, la. aũle „t. p.“ (jie du buvo asocijuojami ir su lie.-la. au- „auti“), matyt ir lie. žem. aulỹs „avilys“ (gal < kurš., žr. Būga RR III 708), la. aũlis „iš eglės žievės ar išpuvusio rąstgalio padarytas avilys spiečiams gaudyti“, lie. aukšt. avilỹs „Bienenstock“ (turbūt perdirbtas iš *aul-, žr. Savukynas LKK III 299), sl. *ulьjь „avilys“ (> rus. улей, lenk. ul ir kt.), gr. αὐλός „vamzdis, vamzdiškas (kiauraviduris) daiktas“ ir kt., žr. Walde-Pokorny WIS I 25t., Fraenkel LEW 25t. Šitaip galvojant, nesunku suprasti, kaip iš balt. *aul- „tuščiaviduris pailgas (vamzdiškas) daiktas bei į jį panašus išdubimas (įdubimas)“ atsirado pr. aulis „blauzdikaulis (= tam tikras vamzdiškas daiktas)“, lie. aũlas „Stiefelschaft“ ir kt. Žr. dar Toporov PJ I 157.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 170; Adams DTB 134; Derksen EDSIL 508; Kloekhorst EDHIL 229t.; Smoczyński SEJL 34; Vaan EDL 36.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.