Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 184 psl.

nideiwiskan

nideiwiskan „bedievystę (Abgötterei)“ III 292 [2317] acc. sg. fem. = pr. *nideiviskan. Turime subst. (nom. sg. fem.) pr. *nideivisku „bedievystė“ (su *-u < * < *) = „nedieviškumas“ iš adj. (nom. sg. fem.) pr. *nideivisku „nedieviška“ = pr. prtc. *ni „ne“ (žr. ni) + adj. *deiviskā-/*deiviska- „dieviškas“, kuris – sufikso *-isk- vedinys iš subst. pr. *deiva- „dievas“ (žr. deiwas); plg., pvz., s. v. ginniskan.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.