Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 185 psl.

nidruwīntin

nidruwīntin „vngleubige (ungläubige) – netikintį“ III 11912 [7333] (= netikintighi „netikintįjį“ VE 5819) partic. praes. act. acc. sg. masc. = pr. *nidruvīntin = pr. *ni- „ne-“ (žr. ni) + (partic. praes. act.) *druvīnt- (žr. druwīt).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.