Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 188 psl.

nieteīstis

nieteīstis „Vngenad (Ungnade) – nemalonės“ III 11524 [7133] gen. sg. fem. – klaida (su disimiliaciškai išleistu šakniniu *-n-), taisytina veikiausiai ne į *nietnīstis (sic Trautmann AS 384, Mažiulis PKP II 221, išn. 731), o į *nietneīstis (Berneker PS 771, Endzelīns SV 215) = pr. (III) *nietneīstis < pr. *nietnīstis (gen. sg. fem.).
Šis subst. (i-kamienis) pr. *nietnīsti- „nemalonė“ yra pr. *ni- „ne“ (žr. ni) + subst. (i-kamienis) *etnīsti- „malonė“, dėl kurio žr. etnīstis.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.